Naujienos

2010-07-12 Ramučiuose, Šlienavoje ir Vilkijoje startuoja projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“

UAB „Giraitės vandenys“ kartu su partneriu Kauno rajono savivaldybės administracija nuo 2009 m. gruodžio 14 d. vykdo projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“ (paramos sutarties Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-025). Pasibaigus darbų Ramučiuose, Šlienavoje ir Vilkijoje viešųjų pirkimų procedūroms, pasirašytos rangos darbų sutartys. Šlienavoje nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbus atliks UAB „Mantista“ (darbų vertė 472.890,00 Lt), Vilkijoje nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbus atliks UAB „Sienojus“ (darbų vertė 1.499.921,00 Lt), Ramučiuose vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros darbus vykdys UAB „Grundolita“ (darbų vertė – 1.237.461,5 Lt).
 
Minėtose gyvenvietėse birželio 15-17 dienomis vyko UAB „Giraitės vandenys“ bei rangovų atstovų susitikimai su vietos gyventojais. Susirinkimų metu gyventojai buvo supažindinti su Kauno rajone įgyvendinamu projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“, projekto vykdytojais, tikslu, finansavimo šaltiniais, planuojamais rezultatais. Rangovų ir UAB „Giraitės vandenys“ atstovai supažindino gyventojus su konkrečiomis gatvėmis, kuriose bus atliekami darbai, darbų eiga, prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygomis. Gyventojai, domėjosi darbų metu kilsiančių nepatogumų trukme, būsimomis paslaugų kainomis, projektų tęstinumu. Pasibaigus susitikimams gyventojai dar individualiai konsultavosi su rangovais bei UAB „Giraitės vandenys“ atstovais, analizavo vandentiekio ir nuotekų tinklų brėžinius.
 
   
         
Susitikimas Ramučiuose    Susitikimas Šlinavoje   Susitikimas Vilkijoje
 
Bendra projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“ vertė – 40.760.000,00 Lt. Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Projekto įgyvendinimui pagal paramos sutartį iš Sanglaudos fondo numatyta 36.849.370,54 Lt ES paramos. Kauno rajono savivaldybė prisideda prie tinkamų ir netinkamų išlaidų finansavimo 3.910.629,46 lt. Projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, modernizuojant ir išplečiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą bus renovuotos (pastatytos) vandens tiekimo ir (ar) nuotekų sistemos vienuolikoje gyvenamųjų vietovių Kauno rajone. Planuojama, kad prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų prisijungs 3043 Kauno rajono gyventojai. Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėn.

Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836