Naujienos

2010-09-24 Raudondvaryje ir Neveronyse startuoja vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros projektas

UAB „Giraitės vandenys“ kartu su partneriu, Kauno rajono savivaldybės administracija, nuo 2009 m. gruodžio 14 d. vykdo projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“. Pasibaigus rangos darbų Neveronyse ir Raudondvaryje viešųjų pirkimų procedūroms, pasirašytos sutartys. Raudondvaryje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbus atliks UAB „KRS“, Neveronyse – UAB „Kamesta“. Neveronyse taip pat numatyta rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius. Šiuos darbus atliks AB „Ekra“.
 
Rugpjūčio 26 dieną Raudondvario seniūnijoje ir rugsėjo 21 dieną Neveronių kultūros namuose įvyko UAB „Giraitės vandenys“ bei rangovų atstovų susitikimai su vietos gyventojais. Susirinkimų metu gyventojai buvo supažindinti su Kauno rajone įgyvendinamo projekto vykdytojais, tikslu, finansavimo šaltiniais, planuojamais rezultatais. Rangovai ir UAB „Giraitės vandenys“ atstovai supažindino gyventojus su konkrečiomis gatvėmis, kuriose bus atliekami darbai, darbų eiga, prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygomis, įgyvendinamo projekto įtaka dabartinėms vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo problemoms. Rangovai paprašė gyventojų, kad nebūtų savavališkų prisijungimų prie nuotekų tinklų, kol nebus visiškai baigti ir priduoti darbai, perspėjo dėl užtruksiančių nepatogumų išardžius kelio dangas, nes jos bus atstatomos tik kitais metais. Gyventojai domėjosi būsimomis paslaugų kainomis, projektų tęstinumu.
 
 
Susitikimas Raudondvaryje
 
UAB „KRS“ darbus Raudondvaryje pradėjo rugsėjo 2 dieną. Neveronyse rangos darbus ketinama pradėti, kai bus baigtas derinti techninis projektas (tikimąsi – lapkričio mėnesį). Jeigu leis oro sąlygos, bus dirbama ir žiemą. Gyventojai prisijungti prie inžinerinių tinklų galės tik tada, kai bus visiškai baigti ir priduoti darbai. Prieš tai būtina pasirengti vandentiekio ar nuotekų tinklų privačiuose sklypuose individualius projektus.
 
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Bendra projekto vertė – 40.760.000,00 Lt. Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, modernizuojant ir išplečiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Planuojama, kad prie naujai įrengtų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų prisijungs 3043 Kauno rajono gyventojai. Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėn.

Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836