Naujienos

2011-05-01 Pradėtas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens gerinimo stotis Liučiūnų k.“

  
Pagal vandens tyrimo rezultatus, Lietuvos higienos normą NH24;2003, tiekiamo Liučiūnų kaimo vandenvietėje požeminio vandens kokybė - bloga. Esamų gręžinių vandenyje viršijamos geležies higienos normos. Kadangi vamzdžiai yra seni, ketiniai, tai ateityje vandens kokybė tik blogėtų. Todėl pagal Liučiūnų kaimo gyventojų ir Liučiūnų krašto bendruomenės centro prašymą numatėme Liučiūnų kaime pastatyti ir įrengti „Geriamojo vandens gerinimo stotį“. Liučiūnų kaimas geriamu vandeniu bus aprūpintas iš dviejų esamų gręžinių, kurių išgaunamas žalias vanduo bus nukreiptas į vandens valymo stoties koštuvus (filtrus) ir išvalytas iki atitinkamų standartų, pateiktas „Vartotojams“.
 
Kauno rajone Liučiūnų kaime bus statoma geriamojo vandens gerinimo stotis. Projekto įgyvendinimo metu bus pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, sumontuoti vandens gerinimoįrengimai, įrengtas infiltracinis šulinys – sėsdintuvas, nutiesti lauko vandentiekio tinklai, paplavų nuvedimo linija.
 
2009 m. gruodžio mėnesio 3 dienai Liučiūnų kaime gyveno 427 gyventojai. Pagrindinė problema, kurią Liučiūnų gyventojai identifikuoja gyventojų sueigose, bendruomenės susirinkimuose – tai geriamojo vandens kokybė. Liučiūnų krašto bendruomenės centro iniciatyva buvo atlikti geriamojo vandens tyrimai. 2009 m. gegužės mėnesio keturioliktos ir aštuonioliktos dienos Nacionalinės maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijos departamento tyrimo rezultatai parodė, kad amonio ir geležies kiekis vandenyje viršija normą kelias dešimtis kartų (protokolas Nr.1863 Ch, protokolas Nr.1863 M). Šiai dienai, gyventojai, kurie turi galimybes, perka geriamąjį vandenį parduotuvėse ar atsiveža iš kur kas gali. O tie kas neturi tokių galimybių, tai naudoja užterštą ir kenksmingą sveikatai vandenį. Bendruomenės centro susirinkimo metu (protokolas Nr.1 2009-05-28 d.) visi nariai vienbalsiai pritarė, Liučiūnų krašto vandenvietėje atlikti nugeležinimo darbus, pagerinti vandens kokybę ir tuo tikslu kreipėsi į UAB „Giraitės vandenys“ su prašymu kartu teikti prašymą lėšoms gauti šio projekto įgyvendinimui, nes vandentiekio vanduo ne tik nekokybiškas, bet ir kenksmingas sveikatai. Todėl Liučiūnai yra nepatrauklus, turintis gyventojų mažėjimo tendenciją kaimas.
 
Projekto „Geriamojo vandens gerinimo stotis Liučiūnų kaime“ tikslas yra pagerinti vandens kokybę Liučiūnų kaime. Projekto įgyvendinimo metu bus pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, sumontuoti vandens gerinimo įrengimai, įrengtas infiltracinis šulinys – sėsdintuvas, nutiesti lauko vandentiekio tinklai, paplavų nuvedimo linija. Projekto parneris - Liučiūnų krašto bendruomenės centras organizuos gyventojų statybvietės aplinkos tvarkymo ir apželdinimo talkas, informuos bendruomenę apie vykdomą projektą, organizuos vandens tyrimų patikrą, kad vanduo atitiktų visas higienos normas, vykdys informacijos sklaidą interneto svetainėse: www.krs.lt, www. kaunorvvg.lt,
www.lkbs.lt.
 
Rekonstruotinų pastatų Liučiūnų kaime nėra, todėl būtina statyti vandens nugeležinimo stotį.
 
Projektas „Geriamojo vandens gerinimo stotis Liučiūnų kaime“ yra viešo pobūdžio, nes paramos gavėjas UAB „Giraitės vandenys“ įgyvendindamas vietos projektą nesiekia privačių interesų, o vykdys pagrindinį projekto tikslą – pagerins vandens kokybę Liučiūnų kaimo gyventojams. Šis vandens kokybės pagerinimas nebus susietas su paslaugų kainų kėlimu Liučiūnų gyventojams. Projekto nauda yra skirta Liučiūnų gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui.

 
Projekto tikslas: pagerinti vandens kokybę Liučiūnų kaime.
 
Projekto uždaviniai:
          1. pastatyti vandens gerinimo įrenginių pastatą,
          2. sumontuoti vandens gerinimo įrenginius,
          3. įrengti infiltracinį šulinį – sėsdintuvą,
          4. nutiesti lauko vandentiekio tinklus,
          5. nutiesti paplavų nuvedimo liniją.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė: 8 mėn.
 
Projekto vertė su PVM: 201 254,00 Lt
 
Paramos suma be PVM: 150 000,00 Lt
 
Pareiškėjo ir (ar) partnerio indėlis: 51 254,00 Lt 

Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836