Naujienos

2011-05-11 Geriamojo vandens gerinimo stotis Daugėliškiuose

  
Pagal vandens tyrimo rezultatus, Lietuvos higienos normą NH24;2003, tiekiamo Daugeliškių kaimo vandenvietėje požeminio vandens kokybė - bloga. Esamų gręžinių vandenyje viršijamos geležies higienos normos. Kadangi vamzdžiai yra seni, ketiniai, tai ateityje vandens kokybė tik blogėtų. Todėl pagal Daugeliškių kaimo gyventojų ir Vilkijos apyl. Seniūnijos prašymą numatėme Daugeliškių kaime pastatyti ir įrengti „Geriamojo vandens gerinimo stotį“. Daugeliškių kaimas geriamu vandeniu bus aprūpintas iš dviejų esamų gręžinių, kurių išgaunamas žalias vanduo bus nukreiptas į vandens valymo stoties koštuvus (filtrus) ir išvalytas iki atitinkamų standartų, pateiktas „Vartotojams“.
 
Projekto „Geriamojo vandens gerinimo stotis Daugeliškių kaime“ tikslas yra pagerinti vandens kokybę Daugeliškių kaime. Projekto įgyvendinimo metu bus pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, sumontuoti vandens gerinimo įrengimai, įrengtas infiltracinis šulinys – sėsdintuvas, nutiesti lauko vandentiekio tinklai, paplavų nuvedimo linija. Projekto parneris - Daugeliškių krašto bendruomenės centras organizuos gyventojų statybvietės aplinkos tvarkymo ir apželdinimo talkas, informuos bendruomenę apie vykdomą projektą, organizuos vandens tyrimų patikrą, kad vanduo atitiktų visas higienos normas, vykdys informacijos sklaidą internetinėse svetainėse: www.krs.lt, www.kaunorvvg.lt, www.lkbs.lt.
 
Daugeliškių kaime gyvena 415 gyventojų. Pagrindinė problema, kurią Daugeliškių gyventojai išsako gyventojų sueigose, bendruomenės susirinkimuose – tai geriamojo vandens kokybė.
 
Daugeliškiuose geležies kiekis vandenyje viršija normą. Nekokybiškas vanduo, apneša rūdžių nuosėdomis gyventojų praustuvus, vonias it kitą santechninę įrangą. Šiai dienai, gyventojai, kurie turi galimybes, perka geriamąjį vandenį parduotuvėse ar atsiveža iš kur kas gali. O jei kas neturi tokių galimybių, tai naudoja kenksmingą sveikatai vandenį. Daugeliškiuose padaryta gyventojų apklausa dėl vandens kokybės gerinimo. Bendruomenės centro susirinkimo metu visi nariai vienbalsiai pritarė, Daugeliškių krašto vandenvietėje reikia atlikti nugeležinimo darbus, pagerinti vandens kokybę. Tuo tikslu kreipėsi į UAB „Giraitės vandenys“ kartu teikti prašymą lėšoms gauti šio projekto įgyvendinimui, nes vandentiekio vanduo ne tik nekokybiškas, bet ir kenksmingas sveikatai, o ypač vaikams. Rekonstruotinų pastatų Daugėliškių kaime nėra, todėl būtina statyti vandens nugeležinimo stotį.
 
Projektas „Geriamojo vandens gerinimo stotis Daugeliškių kaime“ yra viešo pobūdžio, nes paramos gavėjas UAB „Giraitės vandenys“ įgyvendindamas vietos projektą nesiekia privačių interesų, o vykdys pagrindinį projekto tikslą – pagerins vandens kokybę Daugeliškių kaimo gyventojams. Šis vandens kokybės pagerinimas nebus susietas su paslaugų kainų kėlimu Daugeliškių gyventojams. projekto nauda yra skirta Daugeliškių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui. 
  
 
Projekto tikslas: pagerinti vandens kokybę Daugėliškių kaime.
 
Projekto uždaviniai: pastatyti vandens gerinimo įrenginių pastatą, sumontuoti vandens gerinimo įrenginius, įrengti infiltracinį šulinį – sėsdintuvą, nutiesti lauko vandentiekio tinklus, nutiesti paplavų nuvedimo liniją.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė: 10 mėn.
 
Projekto vertė su PVM: 200 897,00 Lt
 
Paramos suma be PVM: 150 000,00 Lt
 
Pareiškėjo ir (ar) partnerio indėlis: 50 897,00 Lt

Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836