Naujienos

2011-06-17 NFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMUS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMO IR PLĖTROS PROJEKTUS KARMĖLAVOJE IR RAMUČIUOSE

Visiška tinklų plėtra numatoma įgyvendinti trimis etapais ir trimis atskiromis paraiškomis

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone: Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje“ patvirtintas 2009 m. gruodžio 7 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-748.

Pagal šį projektą Karmėlavoje numatoma pakloti 18,289 km nuotekų tinklų, 18,273 km vantentiekio tinklų, prie nuotekų tinklų bus suteikta galimybė prisijungti apie 1000 gyventojų, o prie vandentiekio – apie 600 gyventojų, taip pat šiuo projektu Karmėlavos vandentiekio ir nuotekų tinklai magistraliniais vamzdynais bus sujungti su Ramučių tinklais. Geriamas vanduo bus tiekimas iš pagrindinės Karmėlavos vandenvietės, o Ramučių vandenvietė Nr.1 bus rezervinė, bus pastatyta 1 nauja vandens pakėlimo stotis, kad užtikrinti reikalingą vandens slėgį. Ramučių ir Karmėlavos nuotekos bus išvalomos esamoje Karmėlavos nuotekų valykloje, kurios išplėtimui ir rekonstrukcijai LR Aplinkos ministerija yra skyrusi apie 5 mln.Lt. Siekiant sumažinti sanitarinės apsaugos zonos dydį ir pervesti esamus atvirus valymo įrenginius į uždarus yra paskelbtas konkursas ir šiuo metu Kauno rajono savivaldybės administracija parenka rangovą.

Ramučių gyvenvietėje tinklų plėtra vykdoma atskiru projektu: bus paklota 2,853 km naujų nuotekų tinklų ir 1,353 km naujų vandentiekio tinklų. Prie nuotekų tinklų galės prisijungti apie 150 gyventojų, o prie vandentiekio - apie 80 gyventojų. Ramučių gyvenvietėje rangos darbus atlieka UAB „Grundolita“, o Karmėlavoje- rangovas yra parinktas ir sutartis yra derinama su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Taigi, įgyvendinus šiuos abu projektus Ramučių ir Karmėlavos gyvenviečių tinklai taps bendrais. Kol nebus įgyvendintas Karmėlavos gyvenvietės projektas ir Ramučių tinklai nebus sujungti magistraliniais tinklais su Karmėlavos, tol naudotis nauja nuotekų sistema nebus galima Ramučių gyvenvietėje. Šį bendrą projektą numatoma įgyvendinti iki 2012 m. gruodžio mėn.

 
     
1 pav. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Karmėlavoje ir Ramučiuose (1)   2 pav. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Karmėlavoje ir Ramučiuose (2)

Kitu 2010 m. vasario 24 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-149 patvirtintu projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Zapyškyje, Karmėlavoje, Ramučiuose, Raudondvaryje)“ numatoma ir tolimesnė vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Karmėlavos ir Ramučių gyvenvietėse. Pagal šį projektą Karmėlavoje bus pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai Pušyno ir Vieškelio gatvėse, tuo bus baigta Karmėlavos gyvenvietės tinklų plėtra ir prie paklotų tinklų galės prisijungti apie 95 proc. Karmėlavos gyventojų. Ramučių gyvenvietėje tinklai bus klojami Biruliškių, Dainavos, Beržų, Liepų, Dvaro, Zvervsos gatvėse. Iš viso bus paklota 6,7 km naujų nuotekų tinklų ir 2,2 km naujų vandentiekio tinklų, iš jų apie 75 proc. Ramučiuose. Visiems gyventojams iki sklypo ribos bus įrengti vandentiekio ir nuotekų prisijungimo išvadai. Įgyvendinus šiuo projektus Ramučių gyvenvietėje dar nebus įrengta nuotekų tinklų – apie 8 km, o vandentiekio tinklų – apie 5 km. Šiuo metu atsirado galimybė pateikti papildomą paraišką dėl tinklų plėtros, nes buvo sutaupyta piniginių lėšų įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone: Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje“. Šią paraišką planuojama pradėti rengti artimiausiu metu, jei tam pritars LR Aplinkos ministerija ir LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Taip būtų galutinai išspręsta Karmėlavos ir Ramučių gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, sudarant galimybes prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų 95 proc. gyventojų.

 
     
3 pav. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Karmėlavoje ir Ramučiuose (3)   4 pav. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Karmėlavoje ir Ramučiuose (4)

Ką daryti gyventojams, kad galėtų prisijungti prie jiems įrengtų vandentiekio ir nuotekų tinklų išvadų:
     1. parašyti prašymą UAB „Giraitės vandenys“, išduoti projektavimo (techninėms) sąlogoms dėl vandentiekio ir nuotekų išvado (įvado) įrengimo;
    2. prie prašymo pateikti ir pridėti duomenis apie gyvenamąjį namą, žemės sklypo ribų planą ir registro duomenis;
     3. prie prašymo pateikti ir pridėti žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
    4. gavęs iš UAB „Giraitės vandenys“ projektavimo technines sąlygas, statytojas užsisako atestuotoje projektavimo firmoje projektą. Pagal atliktą projektą pasisamdo statybinę firmą, turinčią atestatą, vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbams. Apie pradėtus atlikti darbus nedelsiant informuoti UAB „Giraitės vandenys“ techninius darbuotojus tel. 8-37-338348;
    5. kai pasamdyta atestuota firma baigia darbus ir įformina kartu su UAB „Giraitės vandenys“ techniniais darbuotojais reikalingus dokumentus ir išduodama pažyma apie tai, jog darbai atlikti tinkamai, sudaroma vantens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis.
    Pažymėtina, jog gyventojai prisijungimo projektus rengia ir derina supaprastinta tvarka: nereikalingas statybos leidimas, o projektas derinamas su inžinerinėmis organizacijomis, Nacionaline žemės tarnyba ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriumi.

Rekomenduojamos atestuotos įmonės ir projektuotojai:


      1.    UAB „Senoji varėnė“
             Adresas: Technikos g. 7, LT-51209 Kaunas
             Direktoriaus pavaduotojas: Virginijus Ažukas
             Tel. (8 687) 19075
      2.    Virginija Špakienė
             Tel. (8 683) 52130
      3.     Marija Ylienė
              Tel. (8 616) 08447
      4.    UAB „Krašto projektai ir partneriai“
             Adresas: Konstitucijos pr. 23C-415, LT-08105 Vilnius
             Tel. (8 698) 89352, direktorius J.Kildišius
      5.   Projektuotojas: Andrius Jarockis
             Tel.: (8 612) 65208
 
      6.   Projektuotoja: Regina Skinderytė, Donelaičio g. 2-105 kab.
            Tel.: (8 37) 409573, (8 656) 28078
 

Taip pat gyventojai gali pasirinkti ir analogiškas paslaugas teikiančias įmones ir projektuotojus, kuriuos galima rasti internete, spaudoje ir kt.


Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836