Naujienos

2011-09-01 Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“ įgyvendinimas

Kauno rajone įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“ (paramos sutarties Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-025). Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Šį projektą nuo 2009 m. gruodžio 14 d. vykdo UAB „Giraitės vandenys“ kartu su partneriu Kauno rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė – 40.760.000,00 Lt.
 
2011 metų rugpjūčio mėn. buvo surengti du susitikimai su Raudondvario ir Neveronių gyventojais.
 
Raudondvaryje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, nuotekų tinklų siurblinių statymo darbus atlieka UAB „KRS“. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį Raudondvaryje planuojama nutiesti 9,378 km nuotekų tinklų, 4,130 km vandentiekio tinklų ir pastatyti tris nuotekų siurblines. UAB „KRS“ jau yra atlikusi didžiąją dalį vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbų, sumontavusi dvi iš trijų nuotekų tinklų siurblinių.
 
Neveronyse vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbus atlieka UAB „Kamesta“, o Neveronių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbus atlieka AB „Ekra“. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį Neveronyse planuojama nutiesti 7,493 km nuotekų tinklų, 7,516 km vandentiekio tinklų ir rekonstruoti vienus valymo įrengimus. Šiuo metu UAB „Kamesta“ jau yra atlikusi didžiąją dalį vandens tiekimo ir nuotekų tinklų klojimo darbų. AB „Ekra“ vykdomi nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai dar tik įsibėgėjo.
 
Planuojama, jog vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbai tiek Raudondvaryje, tiek Neveronyse bus užbaigti apie šių metų gruodžio mėn. Iki šių metų gruodžio mėn. taip pat bus sumontuotos trys nuotekų tinklų siurblinės Raudondvaryje. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbus Neveronyse planuojama užbaigti 2012 m. rugpjūčio mėn.
 
Susitikimų Raudondvaryje ir Neveronyse metu diskutuota tokiais klausimais kaip projekto įgyvendinimo terminai, prisijungimo kainos, kelių atstatymas, techninio projekto sprendinių klausimai, prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų galimybės. Gyventojai turėtų žinoti, jog rangovai, užbaigę vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbus, turi atstatyti visą suardytą kelio dangą.
 
Svarbu paminėti, jog gyventojai dažnai klausia, ką daryti, norint prisijungti prie UAB „Giraitės vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tinklų. Gyventojai, norėdami prisijungti, privalo gauti technines sąlygas prisijungimui. Techninėms sąlygoms gauti reikia:
     1.    parašyti prašymą UAB „Giraitės vandenys“ išduoti projektavimo (techninėms) sąlygoms dėl vandentiekio ir nuotekų išvado (įvado) įrengimo;
     2.    prie prašymo pateikti ir pridėti duomenis apie gyvenamąjį namą, žemės sklypo ribų planą ir registro duomenis;
     3.    prie prašymo pateikti ir pridėti žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;  
     4.    gavę iš UAB „Giraitės vandenys“ projektavimo technines sąlygas, gyventojai turi užsisakyti atestuotoje projektavimo įmonėje projektą. Pagal atliktą projektą pasisamdyti statybinę įmonę, turinčią atestatą vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbams. Apie pradėtus atlikti darbus nedelsiant informuoti UAB “Giraitės vandenys” techninius darbuotojus;
     5. kai pasamdyta atestuota įmonė baigia darbus ir įformina kartu su UAB „Giraitės vandenys“ techniniais darbuotojais reikalingus dokumentus yra išduodama pažyma apie tai, jog darbai atlikti tinkamai. Tuomet sudaroma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis.
 
Pažymėtina, jog gyventojai prisijungimo projektus rengia ir derina supaprastinta tvarka.
 
Apibendrinant galima teigti, jog įgyvendinus bendrą projektą Raudondvaryje, Neveronyse, Ramučiuose bei Karmėlavoje, Vilkijoje, Šlienavoje tiesioginę naudą gaus 3043 Kauno rajono gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo, vandentiekio tinklų. Bus pasiektas projekto tikslas - užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Kauno rajone.

Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836