Naujienos

2012-06-28 Pradėtas įgyvendinti projektas „Vandens gręžinio, trasų ir vandens gerinimo stoties įrengimas Patamulšėlio kaime“

   

Geriamojo vandens kokybė ypač aktuali Patamulšėlio kaimo gyventojams, kurie buities ir maisto reikmėms naudoja šachtinių šulinių vandenį. Pagal vandens tyrimo rezultatus ir Lietuvos higienos normą NH:2003, šulinių vandens kokybė yra bloga. Šachtiniai šuliniai yra negilūs, vanduo į juos patenka iš seklių gruntinio vandens išteklių. Kaime bloga vandens kokybė dėl arti esančių kiaulių fermų (ŽŪB „Vyčia“). Vandens kokybė neatsiejama nuo intensyvaus ūkininkavimo kiaulių fermose, kurios čia egzistuoja ištisus dešimtmečius. Daug metų srutomis laistomi laukai teršia šulinius nitritais, nitratais ir amoniu. Toks vanduo kelia didelį pavojų žmonių sveikatai, daroma žala gyviems organizmams, vandens ekosistemoms.
 

2008 – 2010 m. LŽŪU Ekologijos katedros atliekami tyrimai rodo, kad vanduo Patamulšėlio kaimo šuliniuose yra smarkiai užterštas: nitratai viršija leistiną normą nuo 2 iki 8,4 karto, nitritai nuo 2-6 karto. Kauno apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įspėja, kad šie tyrimų rezultatai yra pavojingi žmonių sveikatai, o vaikams kelia pavojų net gyvybei. Čia esantys gyventojai kenčia nuo labai arti esančių kiaulių fermų veiklos, užteršto vandens ir smarvės. Todėl geriamojo vandens gręžinio įrengimas sukurtų geresnę gyvenimo kokybę kaimo žmonėms, sumažintų socialinius ir ekonominius skirtumus tarp miesto ir kaimo, pagerintų kaimo žmonių buitį. Švarus vanduo yra investicija į šeimos sveikatą. Įrengus gręžinį, gyventojai naudotų kokybišką vandenį. Kaimo žmogus turi jaustis saugus, neužmirštas ir svarbus.

Projekto įgyvendinimo metu bus pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, sumontuoti vandens gerinimo įrengimai, įrengtas infiltracinis šulinys – sėsdintuvas, plovimo nuvedimo linija, aptverta vandenvietės teritorija, nutiesti lauko vandentiekio tinklai.

Projekto tikslas:
Sudaryti sąlygas Patamulšėlio kaimo gyventojams naudoti kokybišką geriamąjį vandenį iš centralizuotai nutiesto vandentiekio.

Uždaviniai:
1. Įrengti vandens artezinį gręžinį Patamulšėlio kaime;
2. Pastatyti konteinerio tipo pastatą ir sumontuoti jame vandens gerinimo įrangą;
3. Aptverti vandenvietės teritoriją;
4. Pakloti vandentiekio vamzdynus per pagrindinę gyvenvietės gatvę.

     UAB „Giraitės vandenys“

Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836