Naujienos

2014-01-27 Investiciniai projektai, įgyvendinami Europos Sąjungos fondų paramos lėšomis

Nuo 2009 m. Kauno rajone vyksta Nemuno aukštupio baseino ilgalaikio investicinio projekto iš ES Sanglaudos fondo lėšų darbai.  UAB „Giraitės vandenys“, kartu su partneriu – Kauno rajono savivaldybe, įgyvendina savivaldybės teritorijoje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų paramos, LR Vyriausybės ir Kauno rajono savivaldybės lėšomis. Įgyvendinant šiuos projektus gyventojams sudaroma galimybė naudotis centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu (iš artezinių gręžinių išgaunamo požeminio geriamojo vandens kokybė yra nepalyginamai geresnė) ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, saugoma gamta, sukuriama gyventojams švaresnė ir saugesnė aplinka. Įgyvendinti ir šiuo metu dar įgyvendinami projektai, kuriuos vykdo UAB „Giraitės vandenys“ su partneriu – Kauno rajono savivaldybe (iš viso 3 inv. projektai):
          1. 2011 m. baigtas investicinis projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Šlienavoje, Neveronyse, Ežerėlyje)“. Projekto darbų vertė 6 933 tūkst. Lt (be PVM). Įgyvendinus šį projektą atlikti darbai:
          1.1. Šlienavoje nutiesta 5,447 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 3 naujos nuotekų siurblinės. Aptarnaujami 322 abonentai. Sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 
138 naujiems abonentams.
          1.2. Neveronyse atlikta 0,33 km nuotekų linijos rekonstrukcija, 2 nuotekų siurblinių rekonstrukcija.
          1.3. Ežerėlyje nutiesta 1,661 km naujų nuotekų tinklų, 0,274 km naujų vandentiekio tinklų, pastatytos 2 naujos nuotekų siurblinės. Aptarnaujami 624 abonentai. Sudaryta galimybė prie naujų nuotekų tinklų prisijungti 38 abonentams.
Investicinis projektas užbaigtas, galutinė ataskaita patvirtinta LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.
          2. Investicinis projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“ Projekto darbų vertė 25630,6 tūkst. Lt (be PVM):

Eil.

Nr.

Gyvenvietė

Nutiesta naujų tinklų, km

Sudaryta galimybė prisijungti naujiems vartotojams

Pastabos

Vandens

Nuotekų

Vandens

Nuotekų

1

Karmėlavoje ir Ramučiuose

18,3

18,3

551

953

Darbai baigti, liko pasirašyti pripažinimo tinkamais naudoti aktą

 

Ramučiuose

1,4

2,9

76

150

Darbai nebaigti

2

Neveronyse

7,5

8,1

680

680

 

2.1

Atlikta Neveronių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

 

 

 

 

Rekonstruoti NVĮ jau eksploatuojami

3

Raudondvaryje

4,0

10,3

162

851

Tinklai jau eksploatuojami

4

Vilkijoje

0

4,64

0

265

Darbų pabaiga planuojama 2014 m.

5

Šlienavoje

0

1,3

0

149

Tinklai jau eksploatuojami

Iš viso:

31,2

45,54

1469

3048

 

UAB „Giraitės vandenys“, kaip partneris, kartu su Kauno rajono savivaldybe dalyvauja kaimo plėtros programoje, finansuojamoje iš Europos žemės ūkio fondo. Per Kauno rajono vietos veiklos grupės (Kauno rajono VVG) projekto „Kauno rajono vietos plėtros 2007 – 2013 m. strategija“ I prioriteto I priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ lėšų fondą (finansuojamą iš Europos žemės ūkio fondo) uždaroji akcinė bendrovė „Giraitės vandenys“ įrengia gyvenvietėse geriamojo vandens kokybės gerinimo stotis. Savo dalį prisideda Kauno rajono savivaldybė ir pati bendrovė. Per pastaruosius 2 metus per Kauno rajono VVG įrengtos trys geriamojo vandens kokybės gerinimo stotys: Daugėliškių k., Vilkijos apyl. seniūnijoje – 178,2 tūkst. Lt; Liučiūnų k., Vilkijos apyl. seniūnijoje – 169,8 tūkst. Lt; Patamulšėlio k., Rokų seniūnijoje – 282,2 tūkst. Lt.


Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836