Kainos

INFORMUOJAME, KAD NUO 2018 M. VASARIO 1 D. PASIKEITĖ UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017-11-24 nutarimu Nr. O3E-530 suderino ir Kauno rajono savivaldybės taryba 2017-12-21 Sprendimu Nr. TS-427 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė naujas perskaičiuotas UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2018 m. vasario 1 d.
Naujomis kainomis reikia atsiskaityti nuo 2018 m. kovo mėn. 1 d. (atsiskaitant už 2018 m. vasario mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas).

1. Gyventojams (vartotojams):  

Paslaugos aprašymas

Mato vnt.

Patvirtinta perskaičiuota bazinė kaina (be PVM)

Paslaugų kaina su 21% PVM*

1.1. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyvenamųjų patalpų įvaduose:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

1,65

2,00

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

0,78

0,94

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

0,87

1,06

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,37

0,45

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,46

0,56

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,04

0,05

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/apsk.prietaisui/mėn.

1,11

1,34

Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade, kai nėra įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/apsk.prietaisui/mėn.

0,50

0,61

1.2.   Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

1,86

2,25

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

0,87

1,05

                          nuotekų tvarkymo:

Eur/m3

0,99

1,20

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,42

0,51

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,52

0,63

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,05

0,06

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos (kai karštas vanduo tiekiamas centralizuotai)

Eur/m3

1,86

2,03 (šiai paslaugai taikomas 9 % PVM)*

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/butui/mėn.

1,38

1,67

Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute kai nėra įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/butui/mėn.

0,58

0,70

1.3. Daugiabučių namų gyventojams (vartotojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

1,64

1,98

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

0,78

0,94

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

0,86

1,04

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,37

0,45

                           nuotekų valymo

Eur/m3

0,45

0,54

                           nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,04

0,05

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/namui/mėn.

6,40

7,74

1.4. Asenizacijos transporto priemonių paslaugos su nuotekų tvarkymu

Eur/m3

4,35

5,26

iš šio skaičiaus:
nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos

Eur/m3

3,85

4,65

nuotekų valymo

Eur/m3

0,46

0,56

nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,04

0,05

 *Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžiui, galutinė paslaugų kaina  gali būti perskaičiuota. 

2. Įmonėms ir organizacijoms (abonentams): 

Paslaugos prašymas

Mato vnt.

Patvirtinta perskaičiuota bazinė kaina (be PVM)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, perkantiems paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Eur/m3

1,72

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

0,86

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

0,86

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,37

                           nuotekų valymo

Eur/m3

0,45

                           nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,04

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Eur/m3

1,64

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

0,78

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

0,86

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,37

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,45

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,04

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina

Eur/apsk.prietaisui/mėn.

2,39

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l bazinę taršą viršijantį BDS7 koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,031

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinę taršą viršijantį skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,020

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinę taršą viršijantį azoto koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,020

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l bazinę taršą viršijantį fosforo koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,020

 

 KAINOS, GALIOJUSIOS IKI 2018-02-01

     Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. O3-311 suderino ir Kauno rajono savivaldybės taryba 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-344 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ patvirtino naujas UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, kurios įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d.

1. Gyventojams (vartotojams): 

Paslaugos aprašymas

Mato vnt.

Patvirtinta bazinė kaina

 (be PVM)

Paslaugų kaina

su 21% PVM*

1.1. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyvenamųjų patalpų įvaduose:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

1,83

2,21

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

0,79

0,95

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,04

1,26

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,42

0,51

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,57

0,69

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,05

0,06

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/apsk.prietaisui/mėn.

1,11

1,34

Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade, kai nėra įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/apsk.prietaisui/mėn.

0,50

0,61

1.2.   Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

2,04

2,47

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

0,88

1,07

                          nuotekų tvarkymo:

Eur/m3

1,16

1,40

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,47

0,57

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,63

0,76

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,06

0,07

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos (kai karštas vanduo tiekiamas centralizuotai)

Eur/m3

2,04

2,22 (šiai paslaugai taikomas 9 % PVM)*

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/butui/mėn.

1,38

1,67

Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute kai nėra įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/butui/mėn.

0,58

0,70

1.3. Daugiabučių namų gyventojams (vartotojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

1,82

2,21

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

0,79

0,96

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,03

1,25

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,42

0,51

                           nuotekų valymo

Eur/m3

0,56

0,68

                           nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,05

0,06

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos,perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/namui/mėn.

6,40

7,74

1.4. Asenizacijos transporto priemonių paslaugos su nuotekų tvarkymu

Eur/m3

3,73

4,51

iš šio skaičiaus:
nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos

Eur/m3

3,11

3,76

nuotekų valymo

Eur/m3

0,57

0,69

nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,05

0,06

 *Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžiui, galutinė paslaugų kaina  gali būti perskaičiuota.


Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836