Prisijungimas prie tinklų

NORINT PRISIJUNGTI PRIE NAUJŲ CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REIKIA:

 • Pildyti paraišką (prašymą) projektavimo sąlygoms gauti
  Paraišką (prašymą) galima užpildyti seniūnijose arba UAB „Giraitės vandenys“ adresu: UAB „Giraitės vandenys“ Topolių g. 5, Giraitė, Kauno r., LT-45310; darbo laikas: I 9:00-12:00, IV 8:00-17:00, pietūs: 12:00-12:45. Dėl papildomos informacijos kreiptis šiais telefonais:
                  Techninis personalas: (8 37) 338 348, (8 37) 562 254 (techninės sąlygos)
                  Direktoriaus pavaduotojas vandentvarkai Česlovas Vladička 8 686 31 194
                  Karmėlavos padalinio vadovas Stanislovas Vezbergas 8 611 57 042
                  Vilkijos-Raudondvario padalinio vadovas Stanislovas Zumaras 8 686 34 531
  Paraiškos (prašymo) forma PDF
  Paraiškos (prašymo) forma požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti PDF

 • Prie paraiškos (prašymo) būtinai su savimi turėti šių dokumentų kopijas:
  - Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį (nuosavybės dokumentai)
  - Žemės sklypo ribų planą
  - Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos arba pastato techninės apskaitos kortelę su teisine registracija esamoje valdoje (jei turite)
  Sklypo toponuotrauką (jei turite). Jei nėra tuomet nereikia, ji bus atlikta projektavimo metu
  - Detalųjį planą (jei turite) 
 • Paraiškas (prašymus) dėl prisijungimo siųsti adresu: vytautas.navickas@giraitesvandenys.lt

Pristačius išvardintus dokumentus ir gavus technines sąlygas iš UAB „Giraitės vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimui prie centralizuotų tinklų techninį projektą gali paruošti:

      1.    UAB „KRS“
             Adresas: Draugystės g. 15a, 51227 Kaunas
             Audrius Kazickas
             Tel.: 8 655 64 920
      2.    UAB „Senoji varėnė“
             Adresas: Technikos g. 7, 51209 Kaunas
             Direktoriaus pavaduotojas Virginijus Ažukas
             Tel. 8 687 19 075
      3.    Virginija Špakienė
             Tel. 8 683 52 130
      4.     Marija Ylienė
              Tel. 8 616 08 447
      5.    MB „Vandeteka“
             Adresas: Žeimenos g. 80-24, 49327 Kaunas
             Tel. 8 679 84 004, Giedrius Vengrauskas
      6.    UAB „Vantera“
             Adresas: Sąnašos g. 34, Kaunas
             Tel. 8 699 05 246, direktorius Rytis Kacucevičius
      7.    Projektuotojas Andrius Jarockis
             Tel. 8 612 65 208
      8.    Projektuotoja Regina Skinderytė, Donelaičio g. 2-105 kab., Kaunas
             Tel.: (8 37) 409 573, 8 656 28 078

Projektą gali paruošti ir kiti gyventojų nuožiūra pasirinkti reikiamą kvalifikaciją turintys projektuotojai, turintys Aplinkos ministerijos išduotą atestatą.

Projektą derinti supaprastinta tvarka:

1. Vietoj statinio projektavimo sąlygų sąvado reikalingas inžinierinių tinklų savininko UAB „Giraitės vandenys“ raštiškas sutikimas nustatant sąlygas.
2. Projektą suderinti su UAB „Giraitės vandenys“ ir kitomis inžinerinėmis organizacijomis ir 1 egz. pristatyti į UAB „Giraitės vandenys“
3. Nereikalingas statybos leidimas, vietoj jo reikalingas raštiškas savivaldybės administracijos tarnautojo sutikimas, įgalioto nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus.

 • Darbus galima pradėti tik gavus UAB „Giraitės vandenys“ leidimą vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimui ir prijungimui.

Baigus tinklų prijungimo darbus reikia sudaryti paslaugų teikimo sutartį:


Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836