Ataskaitos

Įmonės veikla

     DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GIRAITĖS VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO.pdf
    
NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO ATASKAITA Nr. 19/648/1 NT.pdf
     NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO ATASKAITA Nr. 19/691 NT.pdf
    
2019 - 2021 M. VEIKLOS PLANAS.pdf
     2016 - 2018 M. VEIKLOS PLANAS.pdf

2018 m. metinės ataskaitos

     METINIS PRANEŠIMAS.pdf
     AIŠKINAMASIS RAŠTAS.pdf
     BALANSAS.pdf
     PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.pdf
     PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA.pdf
     NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA.pdf
     AUDITO IŠVADA (FINANSINIŲ ATASKAITŲ).pdf
     AUDITO IŠVADA (REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS).pdf

2019 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką

    UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS.pdf
    
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BENDRŲJŲ (ADMINISTRACINIŲ) SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ENERGETINIO ŪKIO DUOMENYS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO NETIESIOGINIŲ IR BENDRŲJŲ (ADMINISTRACINIŲ) SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO NETIESIOGINIŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PERSONALO DUOMENYS.pdf
     ATASKAITINIO  LAIKOTARPIO TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TURTO DUOMENYS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VANDENS IR SUVARTOTO VANDENS NUOTEKŲ BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ REALIZACIJA.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VERSLO VIENETŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS.pdf
     ATASKAITINIŲ METŲ BALANSAS.pdf
     GAUTŲ SKUNDŲ TYRIMO ATASKAITA VANDENS SEKTORIUJE.pdf
     GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ATASKAITA.pdf
     REGULIUOJAMOJO ILGALAIKIO TURTO, FAKTIŠKAI PRADĖTO EKSPLOATUOTI ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, BALANSINĖS VERTĖS PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     REGULIUOJAMOJO ILGALAIKIO TURTO, FAKTIŠKAI PRADĖTO EKSPLOATUOTI ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, ĮSIGIJIMO VERTĖS PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.pdf

 

2018 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką

     DĖL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOJE BEI METINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTOS INFORMACIJO ATITIKIMO APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO TAISYKLIŲ REIKALAVIMAMS PATVIRTINIMO.pdf
    
     ATASKAITINIŲ METŲ BALANSAS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO NETIESIOGINIŲ IR BENDRŲJŲ (ADMINISTRACINIŲ) SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VANDENS IR SUVARTOTO VANDENS NUOTEKŲ BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ REALIZACIJA.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TURTO DUOMENYS.pdf
     REGULIUOJAMOJO ILGALAIKIO TURTO, FAKTIŠKAI PRADĖTO EKSPLOATUOTI ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, ĮSIGIJIMO VERTĖS PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     REGULIUOJAMOJO ILGALAIKIO TURTO, FAKTIŠKAI PRADĖTO EKSPLOATUOTI ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, BALANSINĖS VERTĖS PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PERSONALO DUOMENYS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ENERGETINIO ŪKIO DUOMENYS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO NETIESIOGINIŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BENDRŲJŲ (ADMINISTRACINIŲ) SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VERSLO VIENETŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS.pdf
     

Vandens kokybės tyrimų rezultatai     
     
     GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS. 2019 m.pdf
     GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS. 2018 m.pdf
     GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS. 2017 m.pdf
     GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS. 2016 m.pdf
     GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS. 2015 m.pdf


Nuotekų tvarkymo kokybės tyrimų rezultatai (2018 m.)
     
     I KETVIRTIS.pdf
     II KETVIRTIS.pdf
     III KETVIRTIS.pdf
     IV KETVIRTIS.pdf

Programinė priežiūra

     VIEŠAI TIEKIAMOJO GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS 2016 M.pdf
     VIEŠAI TIEKIAMOJO GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS 2015 M.pdf

Planuojami vandens kokybės tyrimai

     NUMATOMI PAPILDOMI TYRIMAI 2015 M.pdf


Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836