Ataskaitos

Įmonės veikla

     2016 - 2018 M. VEIKLOS PLANAS.pdf

2017 m. metinės ataskaitos

     METINIS PRANEŠIMAS.pdf
     BALANSAS.pdf
     PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA.pdf
     AUDITO IŠVADA.pdf

Metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką

     DĖL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOJE BEI METINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTOS INFORMACIJO ATITIKIMO APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO TAISYKLIŲ REIKALAVIMAMS PATVIRTINIMO.pdf
    
     ATASKAITINIŲ METŲ BALANSAS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO NETIESIOGINIŲ IR BENDRŲJŲ (ADMINISTRACINIŲ) SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VANDENS IR SUVARTOTO VANDENS NUOTEKŲ BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ REALIZACIJA.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TURTO DUOMENYS.pdf
     REGULIUOJAMOJO ILGALAIKIO TURTO, FAKTIŠKAI PRADĖTO EKSPLOATUOTI ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, ĮSIGIJIMO VERTĖS PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     REGULIUOJAMOJO ILGALAIKIO TURTO, FAKTIŠKAI PRADĖTO EKSPLOATUOTI ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, BALANSINĖS VERTĖS PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PERSONALO DUOMENYS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ENERGETINIO ŪKIO DUOMENYS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO NETIESIOGINIŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BENDRŲJŲ (ADMINISTRACINIŲ) SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VERSLO VIENETŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS.pdf
     

Vandens kokybės tyrimų rezultatai     
     
     GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS. 2017 m.pdf
     GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS. 2016 m.pdf
     GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS. 2015 m.pdf

Programinė priežiūra

     VIEŠAI TIEKIAMOJO GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS 2016 M.pdf
     VIEŠAI TIEKIAMOJO GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS 2015 M.pdf

Planuojami vandens kokybės tyrimai

     NUMATOMI PAPILDOMI TYRIMAI 2015 M.pdf


Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836